Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je "CL Czechia Trade s.r.o., Blatecká 3344, budova 5, Mělník 27601". Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává údaje společně se společností CLINTON Großhandels-GmbH, Handwerkerstr. 19, De - 15366 Hoppegarten, jejíž zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde: https://www.campdavid-soccx.de/Datenschutz/.

Společná odpovědnost je založena na ekonomických důvodech, aby bylo možné využít výhody z již existujících obchodních vztahů s dodavateli. Společnost Cl Czechia Trade s.r.o. shromažďuje data od subjektu údajů a předává je společnosti Clinton Großhandels-GmbH, která je předává zpracovatelům.

Za účelem ochrany dat návštěvníků těchto webových stránek uzavřela společnost Clinton Großhandels-GmbH s poskytovateli smlouvy o zpracování objednávek, které zpracovatelům zakazují další předávání těchto dat třetím stranám.

Společnost CL Czechia Trade s.r.o. je odpovědná za informování a uplatňování práv subjektu údajů. Společnost CL Czechia Trade s.r.o. je rovněž ústředním kontaktním místem pro uplatnění Vašich práv a pro poskytování informací.

Pokud se domníváte, že byla porušena Vaše práva, můžete se obrátit také přímo na společnost CLINTON Großhandels-GmbH.

1.3 Pro tyto webové stránky byl jmenován správce pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: "Herr Tim Barownick, Handwerkerstraße 19, 15366 Hoppegarten, datenschutz@clinton.de"

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

2.1 Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:
- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v okamžiku přístupu
- objem odeslaných dat v bytech
- zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

2.2 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

3) Hosting & Content Delivery Network

Cloudflare

Používáme síť pro doručování obsahu (Content Delivery Network) následujícího poskytovatele: Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA

Tato služba nám umožňuje prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů urychlit dostupnost velkých souborů médií jako ilustrace, obsahy stránek nebo skripty. Zpracování slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našeho webu dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. S poskytovatelem byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, která chrání údaje návštěvníků těchto webových stránek a zakazuje poskytování těchto údajů třetím stranám.

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů.

Při přenosu dat do prostor poskytovatele je přiměřená úroveň ochrany osobních údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

4) Soubory cookies

Abychom zajistili atraktivitu naší webové stránky při návštěvě uživatelů a umožnili používání určitých funkcí, používáme cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookies se po zavření prohlížeče částečně automaticky opět odstraní (tzv. „cookies relace“), částečně zůstávají ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují ukládání nastavení stránek (tzv. „trvalé cookies“). V druhém případě můžete dobu ukládání zjistit z přehledu o nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči.

Pokud dochází na základě jednotlivých, námi používaných souborů cookies také ke zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely realizace smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě poskytnutého souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webové stránky a docílení návštěvy stránky, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vytváření souborů cookies a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí nebo mohli přijetí souborů cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost naší webové stránky omezena.

5) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci.

Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

6) Funkce komentářů

V rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají a zveřejňují následující údaje: text komentáře, čas jeho vytvoření a jméno či přezdívka zvolené autorem komentáře. Kromě toho se do protokolu ukládá také Vaše IP adresa. IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí Vámi zveřejněný obsah za protiprávní. Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.

7) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

8) Využití Vašich dat k přímé reklamě

8.1 Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

8.2 CleverReach

Náš e-mailový zpravodaj lze zasílat prostřednictvím následujícího poskytovatele: CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo.

Na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní a uživatelsky přívětivý marketing našeho newsletteru předáváme údaje, které jste při objednávce newsletteru poskytli dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tomuto poskytovateli, aby zajišťoval rozesílání newsletteru naším jménem.

Za podmínky vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR poskytovatel navíc zajišťuje statistické vyhodnocení úspěšnosti newsletterových kampaní prostřednictvím webových majáků nebo sledovacích pixelů v odesílaných e-mailech, díky čemuž lze měřit míru otevření a specifické interakce s obsahy newsletteru. Přitom se shromažďují a vyhodnocují také informace o koncových zařízeních (např. čas otevření stránky, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém), ale neslučují se s jinými soubory dat.

Svůj souhlas s newsletterovým sledováním můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna.

S poskytovatelem byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, která chrání údaje návštěvníků těchto webových stránek a zakazuje poskytování těchto údajů třetím stranám.

8.3 Salesforce

Náš e-mailový zpravodaj (newsletter) se rozesílá prostřednictvím tohoto poskytovatele: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Německo

Na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní a uživatelsky přívětivý marketing našeho newsletteru předáváme údaje, které jste při objednávce newsletteru poskytli dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tomuto poskytovateli, aby zajišťoval rozesílání newsletteru naším jménem.

Za podmínky vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR poskytovatel navíc zajišťuje statistické vyhodnocení úspěšnosti newsletterových kampaní prostřednictvím webových majáků nebo sledovacích pixelů v odesílaných e-mailech, díky čemuž lze měřit míru otevření a specifické interakce s obsahy newsletteru. Přitom se shromažďují a vyhodnocují také informace o koncových zařízeních (např. čas otevření stránky, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém), ale neslučují se s jinými soubory dat.

Svůj souhlas s newsletterovým sledováním můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna.

S poskytovatelem byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, která chrání údaje návštěvníků těchto webových stránek a zakazuje poskytování těchto údajů třetím stranám.

9) Zpracování dat při vyřizování objednávek

9.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

9.2 Použití poskytovatelů platebních služeb (Payment Services)

- Adyen

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem (např. platba kartou), jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.

- Paypal

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem, jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby).

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky.

10) Online marketing

Google AdSense

Tento web využívá Google AdSense, což je služba webové reklamy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Služba Google AdSense používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho chování na webových stránkách. Služba Google AdSense navíc ke sběru informací využívá tzv. „webové majáky“ (Web Beacons, malé neviditelné grafické prvky), s jejichž pomocí mohou být zaznamenávány údaje o jednoduchých akcích jako návštěvy na webové stránce; tyto údaje mohou být shromažďovány a vyhodnocovány. Informace (včetně vaší IP adresy), které byly pomocí souboru cookie a/ nebo webového majáku zjištěny o vašem chování na těchto webových stránkách, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam. Může přitom dojít také k přenosu dat na servery společnosti Google LLC v USA.

Takto získané informace používá společnost Google pro rozbory vašeho uživatelského chování s ohledem na reklamy služby AdSense. IP adresa předaná vaším prohlížečem při používání služby Google AdSense se nesdružuje s jinými daty společnosti Google. Informace shromažďované společností Google se za určitých okolností přenášejí třetím stranám, jestliže to vyžaduje zákon a/ nebo pokud třetí strana zpracovává tato data jménem společnosti Google.

Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím souborů cookies a/nebo webových majáků, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google AdSense nepoužívá.

Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Zásady ochrany soukromí Google jsou k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy

11) Využívání sociálních médií

Google Analytics 4

Tento web využívá Google Analytics 4, což je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“), která umožňuje analyzovat chování uživatelů na webu.

Při používání služby Google Analytics 4 se standardně používají tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím souborů cookies získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně IP adresy, která byla předána vaším koncovým zařízením a která byla zkrácena o poslední číslice, podrobnosti viz níže) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google, tam se ukládají a zpracovávají. Přitom může dojít k přenosu informací na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA a tam může docházet k dalším zpracováním informací.

Při používání služby Google Analytics 4 se IP adresa předaná vaším koncovým zařízení při použití webu standardně a automaticky shromažďuje a zpracovává stále v anonymizované podobě, takže je vyloučeno, aby shromažďované informace mohly být vztahovány přímo ke konkrétní osobě. Tato automatická anonymizace se provádí tak, že IP adresu předanou vaším koncovým zařízením společnost Google zkrátí o několik posledních míst, a to buď na území členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Z našeho pověření společnost Google používá tyto i jiné informace k analýze vašeho chování na webu, k sestavování zpráv (reportů) o vašich aktivitách na webu či vašem uživatelském chování a proto, aby nám poskytla další služby související s vaším používáním webu a internetu. IP adresa, kterou vaše koncové zařízení předalo v rámci služby Google Analytics 4 a která byla zkrácena, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google. Data shromážděná při používání služby Google Analytics 4 se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou.

Služba Google Analytics 4 prostřednictvím speciální funkce „demografické údaje a zájmy“ navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy uživatelů stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje určit a rozlišit okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ však nemohou být přiřazena k žádné konkrétní osobě, tedy ani k vám osobně. Tato data shromažďovaná prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ se uchovávají po dobu dvou měsíců a poté se vymažou.

Všechna výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookies služby Google Analytics pro uchovávání a načítání informací na koncovém zařízení použitém pro návštěvu webu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez vašeho souhlasu se služba Google Analytics 4 při vašich návštěvách stránky nepoužívá. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je na webu dostupný.

Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy napříč zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cz

Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cz

Jako rozšíření služby Google Analytics lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi.

S poskytovatelem byla uzavřena smlouva o zpracování údajů, která chrání údaje návštěvníků těchto webových stránek a zakazuje poskytování těchto údajů třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další právní pokyny ke službě Google Analytics 4 najdete na adresách https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/partner-sites

12) Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama

Google Ads Remarketing

Tento web využívá online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Nabídku služby Google Ads využíváme, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na jiných webových stránkách upozorňovali na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjišťovat, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat vám reklamu, která je pro vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů.

Soubor cookie pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamu, kterou zobrazila služba Google Ads. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto cookies zpravidla po 180 dnech pozbývají platnosti a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky tohoto webu v době, kdy platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google může poznat a my také můžeme poznat, že tento uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Cookies tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli sledovat konverze (Conversion Tracking). Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Při použití služby Google Ads může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Podrobnosti o zpracováních dat vzniklých sledováním konverzí v rámci služby Google Ads a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.

*Alternativa USA s připojením DPF*:

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

S tím, aby služba Google Ads ukládala soubory cookies pro sledování konverzí, můžete navíc vyjádřit natrvalo nesouhlas tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujte dostupný prohlížečový plugin společnosti Google:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs

Upozorňujeme vás, že když si deaktivujete použití souborů cookies, některé funkce tohoto webu možná nebudou fungovat nebo budou fungovat jen omezeně.

Zásady ochrany soukromí Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy

13) Funkcionality stránek

13.1 Vimeo

Tento web při zobrazování a přehrávání videí používá pluginy následujícího poskytovatele: Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA

Jestliže v naší internetové prezentaci otevřete stránku obsahující takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tento plugin načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace, včetně vaší IP adresy.

Pokud se prostřednictvím pluginu začnou přehrávat začleněná videa, poskytovatel také ukládá soubory cookie, aby shromažďoval informace o uživatelském chování, sestavoval statistiky přehrávání a bránil proti zlomyslnému chování.

Jste-li během návštěvy stránek přihlášeni uživatelským účtem u poskytovatele, kliknutím na video se vaše údaje přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se data k vašemu účtu přiřazovala, v okamžiku stisknutí tlačítka pro přehrávání nesmíte být přihlášeni ke svému účtu.

Veškerá výše uvedená zpracování, zejména ukládání souborů cookie pro vyčítání informací na použitém koncovém zařízení, probíhají jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje „Cookie Consent Tool“ uvedeného na webové stránce.

Co se týká přenosu údajů do USA, poskytovatel se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů.

13.2 YouTube

Tento web při zobrazování a přehrávání videí používá pluginy následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Takto mohou být data předána společnosti: Google LLC., USA

Jestliže v naší internetové prezentaci otevřete stránku obsahující takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tento plugin načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace, včetně vaší IP adresy.

Pokud se prostřednictvím pluginu začnou přehrávat začleněná videa, poskytovatel také ukládá soubory cookie, aby shromažďoval informace o uživatelském chování, sestavoval statistiky přehrávání a bránil proti zlomyslnému chování.

Jste-li během návštěvy stránek přihlášeni uživatelským účtem u poskytovatele, kliknutím na video se vaše údaje přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se data k vašemu účtu přiřazovala, v okamžiku stisknutí tlačítka pro přehrávání nesmíte být přihlášeni ke svému účtu.

Veškerá výše uvedená zpracování, zejména ukládání souborů cookie pro vyčítání informací na použitém koncovém zařízení, probíhají jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje „Cookie Consent Tool“ uvedeného na webové stránce.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

13.3 Google Maps

Na našem webu využíváme službu Google Maps (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google Maps je webovou službou pro zobrazování interaktivních map, v nichž jsou znázorněny geografické informace. Při používání této služby se vám zobrazí naše adresa a případně také návrh příjezdové trasy.

Už při otevírání podstránek, do nichž je mapa Google Maps začleněna, se informace o vaší návštěvě našeho webu (jako např. vaše IP adresa) přenášejí na servery společnosti Google a tam se ukládají, přičemž může dojít též k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA. To se stane nezávisle na tom, zda jste právě přihlášeni k uživatelskému účtu Google, nebo žádný uživatelský účet nemáte. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, vaše se údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu v síti Google, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Společnost Google uchovává vaše údaje (dokonce i údaje nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto shromažďování, uchovávání a vyhodnocování se uskutečňuje dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu, provádět průzkum trhu a/nebo rozvíjet webové stránky Google tak, aby odpovídaly potřebám. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na společnost Google. Jestliže do budoucna nesouhlasíte s tím, aby při použití služby Google Maps byla vaše data předávána společnosti Google, existuje také možnost zcela deaktivovat webovou službu Google Maps tím, že si ve svém prohlížeči vypnete JavaScript. Poté ale nebudete moci používat službu Google Maps, tedy ani mapové funkce na této internetové stránce.

Smluvní podmínky společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/terms, dodatečné smluvní podmínky služby Google Maps najdete na adrese https://www.google.com/help/terms_maps/.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Maps najdete na internetové stránce společnosti Google (Zásady ochrany soukromí Google): https://policies.google.com/privacy.

Je-li to po právní stránce nezbytné, k výše popsanému zpracování vašich dat jsme si vyžádali váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, využijte prosím výše popsanou možnost, jak uplatnit odvolání souhlasu.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

14) Nástroje a ostatní

14.1 Cookie-Consent-Tool

Pro vyjádření účinného souhlasu uživatelů u souborů cookies podléhajících nutnosti souhlasu a také pro aplikace založené na souborech cookies se na tomto webu používá nástroj „Cookie Consent Tool“. Při otevírání stránky se nástroj „Cookie Consent Tool“ zobrazí uživatelům ve formě interaktivního uživatelského rozhraní, na němž lze odkliknutím nebo odfajfkováním vyjádřit souhlas pro určité soubory cookies a/nebo aplikace založené na souborech cookies. Všechny cookies/služby podléhající nutnosti souhlasu se při využívání tohoto nástroje nahrávají jen tehdy, když příslušný uživatel odkliknutím nebo odfajfkováním udělí odpovídající souhlasy. Tím je zajištěno, aby se takové soubory cookies ukládaly na příslušném koncovém zařízení uživatele pouze tehdy, pokud byl udělen souhlas.

Tento nástroj nastavuje technicky nezbytné soubory cookies, aby v nich uchovával vaše preference pro soubory cookies. Přitom se zásadně nezpracovávají osobní údaje uživatelů.

Jestliže v jednotlivém případě kvůli uchovávání, přiřazování nebo protokolaci nastavení souborů cookies přece jen dojde ke zpracování osobních údajů (jako třeba IP adresy), děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zákonné, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé řízení souhlasu s použitím souborů cookies, jde nám tedy o zákonné uspořádání naší internetové prezentace.

Dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. U souborů cookies, které nejsou technicky nezbytné, máme jako správce právní povinnost nastavit jejich použití v souladu s příslušným souhlasem uživatele.

Další informace o provozovateli a možnostech nastavení nástroje Cookie Consent Tool najdete přímo v příslušném uživatelském rozhraní na našem webu.

14.2 Cloudflare

Pro bezpečnostní účely používá tato webová stránka službu následujícího poskytovatele: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA

Poskytovatel chrání webovou stránku a s ní propojenou IT infrastrukturu před neoprávněnými útoky třetích stran, kyberútoky a rovněž před viry a malwarem. Poskytovatel shromažďuje IP adresy uživatelů a případně další údaje o jejich chování na naší webové stránce (zejména zobrazené URL adresy a informace o záhlaví), aby byly rozpoznány a odvráceny nezákonné přístupy ke stránkám a nebezpečí. Zaznamenaná IP adresa je přitom porovnávána se seznamem známých útočníků. Pokud je zaznamenaná IP adresa identifikována jako bezpečnostní riziko, může jí poskytovatel automaticky zablokovat přístup na stránku. Takto shromážděné informace jsou přenášeny na server poskytovatele, kde jsou ukládány.

K popsanému zpracování údajů dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našich oprávněných zájmů zajišťovat ochranu webové stránky před škodlivými kyberútoky a zachovávat integritu a bezpečnost struktury a dat.

S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, která zajišťuje ochranu údajů návštěvníků našich stránek a zakazuje jejich neoprávněné předávání třetím stranám.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

15) Práva subjektu údajů

15.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:
- Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
- Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
- Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

15.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

16) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.


"Stav: 18.04.2024


Stáhněte si Prohlášení o ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů: Prohlášení o ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKAT POUKAZ v hodnotě 125 Kč

Mějte vždy aktuální informace! Získejte všechny informace o trendech, akcích a slevách. Zaregistrujte se nyní k odběru našeho newsletteru zdarma a získejte poukaz v hodnotě 125 Kč na další online nákup.
*Informace o akci: Jarni výprodej s 30% slevou (na veškeré nezlevněné zboží - vyloučen NOS Body & Basic). Pouze od 16.05.2024 do 21.05.2024 – online a ve všech zúčastněných prodejnách. Cena zboží uvedená v internetovém obchodě již zahrnuje slevu. Navíc lze uplatnit slevu MEMBERCLUB. Pouze do vyprodání zásob.