Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

Obsah

1. Rozsah použití

2. Uzavření smlouvy

3. Zpravodaj, poukázky

4. Ceny a platební podmínky

5. Dodací a přepravní podmínky

6. Výhrada vlastnictví

7. Zrušení smlouvy

8. Odpovědnost za vady

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

CL Czechia Trade s.r.o.,
Blatecká 3344, budova 5,
Mělník 27601,
E-mailová adresa: kontakt@campdavid-soccx-shop.cz,

se vztahují na všechny smlouvy, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") uzavírá s prodávajícím ohledně zboží prezentovaného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. To vylučuje použití vlastních obchodních podmínek zákazníka, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze přičítat její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti.

1.3. Podnikatelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která jedná - a to i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo na její účet - za účelem, který lze přičíst její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky prodávajícího, ale jsou určeny k tomu, aby je zákazník použil k podání závazné nabídky.

2.2 Naše výrobky se prodávají pouze pro soukromé použití v běžném množství pro domácnost. Počet objednaného zboží v jedné objednávce nesmí překročit 7 kusů.

2.3 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Poté, co zákazník vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a dokončí proces online objednávky, podává právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy na zboží a/nebo služby v nákupním košíku kliknutím na tlačítko pro dokončení procesu objednávky.

2.4 Po odeslání objednávky obdrží zákazník automatický e-mail potvrzující přijetí objednávky z naší strany, což však ještě neznamená přijetí smlouvy (potvrzení objednávky).

2.5 Prodávající může přijmout návrh zákazníka do pěti dnů.

- zasláním písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem) zákazníkovi, přičemž rozhodující je předání potvrzení objednávky zákazníkovi, nebo

- dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je dodání zboží zákazníkovi, nebo

- tím, že zákazníka požádá o zaplacení objednávky po jejím odeslání.

Pokud je splněna více než jedna z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z těchto alternativ nastane jako první. Pokud prodávající nepřijme návrh zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí návrhu s tím důsledkem, že zákazník již není svým prohlášením vůle vázán.

2.6 Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet následující den po odeslání nabídky zákazníkem a končí pátý den po dni odeslání nabídky.

2.7 V případě nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy uložen prodávajícím a po odeslání objednávky zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) spolu s těmito VOP. Kromě toho je text smlouvy archivován na internetových stránkách prodávajícího a je volně přístupný zákazníkovi prostřednictvím jeho zákaznického účtu po zadání příslušných přihlašovacích údajů, pokud si před odesláním objednávky vytvořil zákaznický účet v internetovém obchodě prodávajícího.

2.8 Než zákazník potvrdí objednávku prostřednictvím online objednávkového formuláře, může své údaje průběžně měnit pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši. Kromě toho se všechny zadané údaje před potvrzením znovu zobrazí v potvrzovacím okně a lze je tam rovněž upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši.

2.9 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

3) Zpravodaj, poukázky

3.1 Newsletter

Chcete-li se přihlásit k odběru našeho newsletteru, potřebujeme kromě vaší e-mailové adresy také potvrzení, že jste vlastníkem uvedené adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Za tímto účelem obdržíte v automatizovaném procesu ověřovací e-mail, ve kterém budete požádáni o opětovné potvrzení údajů. Vaše e-mailová adresa bude používána s vaším výslovným souhlasem, který musí být udělen zvlášť pro naše vlastní reklamní účely (např. pro zasílání poukázek, propagačních akcí, soutěží, účast v průzkumech), a to až do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte. Náš newsletter je zasílán e-mailem a obsahuje informace o nových produktech a nabídkách. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli v budoucnu odhlásit. Pokud si již nepřejete dostávat e-maily s prezentovaným obsahem, můžete nás o tom kdykoli informovat prostřednictvím odkazu vloženého v každém newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu: kontakt@campdavid-soccx-shop.cz. V takovém případě vám vzniknou pouze náklady na přenos podle základních sazeb. Jako nový odběratel newsletteru obdržíte po potvrzení registrace slevový kód, který lze uplatnit pouze v našem internetovém obchodě.

Příležitostně jsou e-mailem nebo online vydávány propagační poukazy se slevovým kódem. Jedná se o poukázky, které vydáváme zdarma v rámci propagačních akcí s určitou dobou platnosti a které nelze zakoupit (dále jen "propagační poukázky"). Tyto propagační poukázky lze uplatnit jak v internetovém obchodě po zadání slevového kódu, tak v zúčastněných prodejnách.

Propagační poukázky mohou uplatnit pouze spotřebitelé.

Jednotlivé produkty mohou být z propagační akce na poukaz vyloučeny, pokud z obsahu propagačního poukazu vyplývá příslušné omezení.

Po zadání slevového kódu se sleva nebo částka voucheru poměrně odečte od jednotlivých cen položek v nákupním košíku. Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením objednávky. Následné započtení není možné.

Slevový kód nebo propagační poukaz lze v internetovém obchodě nebo v obchodě uplatnit pouze jednou. Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

Hodnota zboží se musí rovnat alespoň částce propagačního poukazu.

Zůstatek propagačního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.

Propagační poukaz se nevrací ani neaktivuje, pokud vrátíte zboží, které bylo zcela nebo částečně zaplaceno propagačním poukazem, např. v rámci uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Pokud vrátíte zboží nebo více zboží, na které byla uplatněna sleva nebo poukaz, bude vám vrácena cena příslušného zboží snížená o část poukazu.

Propagační poukaz je přenosný.

Kromě těchto Všeobecných podmínek platí také příslušné podmínky uplatnění oznámené v místě, kde je poukaz vystaven.

4) Ceny, náklady na dopravu a platební podmínky

4.1 Není-li v popisu výrobku prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny konečné a zahrnují již zákonnou DPH.

4.2 Pro dopravu platí následující paušální náklady na dopravu, které jsou uvedeny samostatně během procesu objednávání: 125 Kč, standardní doprava s Packetou.

4.3 Zákazník má k dispozici různé možnosti platby, které jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.5 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Adyen", zpracování platby se provádí prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "Adyen"). Jednotlivé platební metody nabízené prostřednictvím společnosti Adyen jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Společnost Adyen může ke zpracování plateb využívat služeb poskytovatelů platebních služeb třetích stran, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o společnosti "Adyen" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.adyen.help/hc/de.

4.6 Pokud si zákazník zvolí platební metodu "PayPal", celý platební proces probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, v souladu s podmínkami společnosti PayPal dostupnými na adrese https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE. Při použití této platební metody se mimo jiné předpokládá, že zákazník má zřízen účet PayPal nebo jej již má.

4.7 Všechny platby se provádějí v českých korunách.

5) Dodací a expediční podmínky

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží se dodává na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Rozhodující pro uzavření obchodu je dodací adresa uvedená při zpracování objednávky prodávajícím.

5.2 Doručení se provádí pouze na doručovací adresu v České republice a v zásadě se neprovádí expresní doručení.

5.3 Pokud dopravce vrátí odeslané zboží prodávajícímu, protože je nebylo možné doručit zákazníkovi, nese zákazník náklady na tento neúspěšný pokus o doručení zásilky. To neplatí, pokud zákazník nezavinil okolnost, která vedla k nemožnosti doručení, nebo pokud mu bylo dočasně znemožněno přijmout nabízenou službu, ledaže mu prodávající poskytnutí služby v přiměřené době oznámil.

5.4 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnického práva

V případě plnění předem ze strany prodávajícího si prodávající ponechává vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Právo na zrušení

7.1 Spotřebitelé mají obecně právo odstoupit od smlouvy, a to i s ohledem na jednotlivé části objednávky. V případě částečného zrušení objednávky se náklady na dodání nevracejí.

V případě odstoupení od smlouvy, a to i v případě jednotlivého zboží, nesete přímé náklady na zpětnou přepravu. Pokud pro vrácení použijete náš štítek pro vrácení zboží, který si můžete vytvořit a vytisknout prostřednictvím odkazu v e-mailu s potvrzením o odeslání, poneseme náklady na vrácení zboží za vás.

7.2 Pokyny k právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy v souladu s následujícími pravidly, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která činí právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti:

A. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat

CL Czechia Trade s.r.o.,
Blatecká 3344, budova 5,
Mělník 27601
Tel: +420 315 615211,
E-mailová adresa: kontakt@campdavid-soccx-shop.cz

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím této lhůty.

Důsledky zrušení smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme). Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za toto vrácení. Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží již vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

B. Vzorový formulář pro zrušení

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.

Adresát:

CL Czechia Trade s.r.o.,
Blatecká 3344, budova 5,
Mělník 27601
E-mailová adresa: kontakt@campdavid-soccx-shop.cz

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že (*) ruším/rušíme smlouvu o koupi tohoto zboží (*).
Datum objednávky (*)
/ Datum přijetí (*)
Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář předkládán v papírové podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.

8) Odpovědnost za vady

8.1 Není-li dohodnuto jinak, vztahuje se na práva ze záruky na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "zboží") zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"). 8.2. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka bez zavinění prodávajícího nebo v důsledku nesprávné manipulace, používání, skladování způsobené zákazníkem nebo třetí osobou.

Pokud je zákazník spotřebitelem ("spotřebitel"), tj. osobou, která uzavírá s prodávajícím smlouvu ("smlouva") mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, použijí se rovněž následující ustanovení (§ 1 OZ).

8.2 Kvalita zboží při převzetí

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je při převzetí spotřebitelem bez vad, tj. že má sjednané vlastnosti, jinak vlastnosti, které vyplývají z popisu zboží, a že je spotřebitel může užívat tak, aby se hodilo k určenému nebo obvyklému účelu, a že je zboží ve správném množství, velikosti nebo materiálu a odpovídá zákonu.

Pokud se vada podle výše uvedeného bodu projeví do jednoho roku, považuje se zboží za vadné při převzetí.

Souhlasem s těmito všeobecnými podmínkami spotřebitel souhlasí s následujícími skutečnostmi: Bere na vědomí, že veškeré informace o zboží uvedené v internetovém obchodě, zejména popisy, specifikace a fotografie zboží, jsou pouze orientační.

Nemá-li zboží při převzetí výše uvedené vlastnosti, má spotřebitel právo zboží užívat, právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; týká-li se však vada pouze součásti věci, může požadovat pouze výměnu této součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez dalšího, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit. Spotřebitel má právo reklamovat vadu bez zbytečného odkladu a a má právo požadovat odstranění vady.

Objeví-li se po opravě odstranitelná vada znovu nebo má-li zboží větší počet vad, může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou cenu.

Práva spotřebitele podle § 2170 občanského zákoníku se neuplatní, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží je vadné, nebo pokud spotřebitel vadu způsobil.

8.3 Uplatnění práv z vadného plnění

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží, v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Je-li na zboží, na obalu, v návodu k použití přiloženém ke zboží nebo v reklamě uvedena lhůta, po kterou lze zboží užívat v souladu s jinými právními předpisy, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. V případě oprávněné reklamace ze strany spotřebitele záruka na zboží zaniká. Po dobu trvání reklamace neběží lhůta pro uplatnění práv ze záruky.

Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se v souladu s § 2167 občanského zákoníku nevztahují na běžné opotřebení zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením zboží, nesprávnou obsluhou zboží nebo neoprávněnými pokusy o opravu zboží. V případě zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady, které odpovídají míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet v okamžiku předání nebo dodání zboží spotřebiteli. Má-li být zakoupené zboží uvedeno do provozu jinou osobou než prodávajícím, běží záruční doba od okamžiku uvedení zboží do provozu za předpokladu, že spotřebitel uvedl zboží do provozu do tří týdnů od převzetí zboží a poskytl součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení servisu.

Prodávající na žádost spotřebitele potvrdí rozsah a dobu trvání svých povinností vyplývajících z vadného plnění.

Spotřebitel je povinen vadu neprodleně oznámit prodávajícímu. Vadu je povinen oznámit neprodleně poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, zda lze vadu odstranit), má spotřebitel dle § 2106 občanského zákoníku právo požadovat vadné plnění, právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy je takové, které bylo straně porušující smlouvu známo již v době uzavření smlouvy, o kterém strana porušující smlouvu věděla nebo měla vědět, takže by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby porušení smlouvy předvídala.

Spotřebitel je povinen informovat prodávajícího při nahlášení vady nebo bezprostředně poté. Pokud spotřebitel vadu neoznámí, nemá nárok na práva z vady. Pokud spotřebitel neuplatní svá práva včas, má stejná práva jako v případě mimosmluvního porušení smlouvy.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy podle § 2107 občanského zákoníku, má spotřebitel právo na náhradu škody, právo na odstranění vady nebo na přiměřené snížení kupní ceny.

Spotřebitel má rovněž nárok na přiměřené snížení ceny, pokud prodávající není schopen dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit a pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo pokud je odstranění vady pro spotřebitele značně obtížné.

Dokud spotřebitel nevyužije práva na snížení kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu vlastnictví. Ostatní vady může prodávající odstranit podle svého uvážení opravou nebo dodáním nové věci.

Spotřebitel může změnit volbu práva provedenou bez souhlasu prodávajícího pouze v případě, že bylo požadováno odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud prodávající neodstraní nebo odmítne odstranit vadu v přiměřené lhůtě, může spotřebitel volbu práva odvolat. Místo odstranění vady může prodávající požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Pokud má zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, a zboží je prodáváno za nižší cenu nebo je použité, má spotřebitel nárok pouze na přiměřené snížení ceny.

Spotřebitel musí své nároky z vadného plnění uplatnit písemně přímo na adrese prodávajícího.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od spotřebitele reklamované zboží. Uplatňuje-li reklamaci spotřebitel, je okamžikem uplatnění reklamace okamžik, kdy spotřebitel reklamaci obdržel. Prodávající je povinen spotřebiteli písemně potvrdit, kdy a jakým způsobem spotřebitel právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání. Spotřebitel má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při oprávněném uplatnění práva z vadného plnění. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

9) Rozhodné právo a soudní příslušnost

9.1 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel ve smyslu bodu 1.2, použije se na všechny právní vztahy mezi stranami právo země, ve které má zákazník obvyklé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně místo bydliště zákazníka.

9.2 Pokud zákazník vystupuje jako obchodník ve smyslu bodu 1.2, použije se na všechny právní vztahy mezi stranami právo země, v níž má prodávající sídlo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně sídlo prodávajícího.

10) Alternativní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v České republice:

Veškeré spory mezi prodávajícím a spotřebitelem vyplývající z uzavřené kupní smlouvy lze řešit i mimosoudně. V takovém případě spotřebitel nenese odpovědnost za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Může se obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je v České republice Česká obchodní inspekce. Další informace a podrobné informace o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Mimosoudní řešení sporů můžete zahájit také online prostřednictvím speciální platformy ODR (dostupné na ec.europa.eu/consumers/odr/).

Než se spotřebitel rozhodne zahájit mimosoudní řešení sporu, doporučuje prodávající spotřebiteli, aby se nejprve obrátil na prodávajícího a pokusil se situaci vyřešit smírnou cestou.


"Stav: 20.03.2024


Stáhněte si všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky

Stáhněte si vzorový formulář pro zrušení: Vzorový formulář pro zrušení

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU A ZÍSKAT POUKAZ v hodnotě 125 Kč

Mějte vždy aktuální informace! Získejte všechny informace o trendech, akcích a slevách. Zaregistrujte se nyní k odběru našeho newsletteru zdarma a získejte poukaz v hodnotě 125 Kč na další online nákup.
*Informace o akci: Jarni výprodej s 30% slevou (na veškeré nezlevněné zboží - vyloučen NOS Body & Basic). Pouze od 16.05.2024 do 21.05.2024 – online a ve všech zúčastněných prodejnách. Cena zboží uvedená v internetovém obchodě již zahrnuje slevu. Navíc lze uplatnit slevu MEMBERCLUB. Pouze do vyprodání zásob.